SEM to rodzina modułowych sterowników Smart Grid opracowana na potrzeby inteligentnych sieci elektroenergetycznych.....więcej

Rezystancyjne sensory napięcia są stosowane do pomiarów napięcia, zabezpieczeń i analizy jakości energii, w sieciach SN wyposażonych w głowice konektorowe...więcej

Urządzenie SEM SC11 jest elementem systemu Inteligentnego Sterowania Stacją elektroenergetyczną (SSC – Smart Station Control ). Jest przeznaczony do monitorowania, sterowania i diagnostyki różnego typu aparatów łączeniowych.....więcej

Systemy SEM to praktyczne zastosowania sterowników modułowych dla zapotrzebowań w energetyce w szczególności w sieciach Smart Grid ..... więcej

Panele przeznaczone są do tworzenia wizualizacji HMI stanu pracy urządzeń lub systemów takich jak: sterowniki modułowe SEM..... więcej

Sensory temperatury, natężenia promieniowania słonecznego oraz wykrywania ruchu..... więcej

Autonomiczne zabezpieczenie zwarciowe AZZ 4.02 przeznaczone jest ochrony linii SN od skutków zwarć i przeciążeń....więcej

MUPASZ 710 SZR pełni rolę automatu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) z możliwością załączenia funkcji samopowrotu (SP) oraz planowego przełączania zasilania (PPZ)...więcej

MUPASZ 710 plus jest sterownikiem polowym 7 generacji opracowanym w ITR. Popularność na rynku krajowym jak i zagranicznym zdobył niezawodnością, ergonomią obsługi, intuicyjnym...więcej


ELF jest wielozadaniową aplikacją narzędziową, dedykowaną do nowej generacji inteligentnych sterowników polowych. Umożliwia tworzenie własnej logiki użytkownika dostosowanej do indywidualnych potrzeb klienta i obiektu...więcej


Przetworniki prądowe CR i CRR (rozłączalne) są stosowane do pomiarów i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia...więcej


MUPASZ 902E jest sterownikiem polowym przeznaczonym do zabezpieczania pól zasilających i odpływowych w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia. W szczególności jest dedykowany dla systemów rozproszonych z odnawialnymi źródłami energii (OŹE)...więcej


SN 2 / SN 3 przeznaczony jest do ciągłej Sygnalizacji Napięcia na szynach rozdzielni. Sygnalizator wykonany jest zgodny z wymaganiami normy IEC / PN-EN 61243-5 i wymaganiami systemu LRM...więcej


MIZAS 514 jest sterownikiem polowym przeznaczonym jest do pracy w charakterze wielofunkcyjnego urządzenia zabezpieczającego różnego rodzaju typu maszyn elektrycznych w sieciach energetycznych...więcej