Przetworniki prądowe CR i CRR


Opis

Przetworniki prądowe CR i CRR (rozłączalne) są stosowane do pomiarów i zabezpieczeń w sieciach elektroenergetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia. Dzięki swoim bardzo dobrym parametrom elektrycznym, małej masie i niewielkim gabarytom zastępują klasyczne przekładniki rdzeniowe. Przetworniki z serii CRR są rozłączne dzięki czemu umożliwiają łatwą instalację, zwłaszcza na już zamontowanych kablach lub izolatorach.
Przetworniki prądowe CR i CRR z oznaczeniem –T na końcu nazwy, są termokompensowane, co powoduje zrównoważenie naturalnych zmian rezystancji miedzi w funkcji temperatury.
Przetworniki opracowane w ITR, wykonywane w technologii PCB (ang. Printed Circuit Board ) charakteryzują się stałym i powtarzalnym współczynnikiem przetwarzania (czułością) w szerokim zakresie mierzonych prądów.
Z uwagi na duży zakres pomiarowy, wysoką dokładność oraz szerokie pasmo pomiarowe, przetworniki CR i CRR są stosowane również w urządzeniach do analizy jakości energii elektrycznej.
Sposób połączenia przetwornika prądowego ze sterownikiem polowym został przedstawiony na rysunku 2 i 3.
Wszystkie przetworniki CR i CRR są zgodne z wymaganiami dyrektywy RoHS
Zalety:
  • doskonała liniowość od 15 mA do 200 kA
  • szerokie pasmo pomiarowe – do 20 kHz (Rys. 1)
  • brak przepięć przy rozwarciu obwodu wtórnego
  • odporność na uszkodzenia przy dużych przeciążeniach
  • bezinwazyjna metoda pomiaru
  • szeroki zakres temperatur pracyRys. 1. Charakterystyka zależności współczynnika przetwarzania S (czułości) od częstotliwości f prądu

Parametry techniczne


Obwód wejściowy/wyjściowy
napięcie maksymalne ciągłe na zaciskach urządzenia
~24 V
napięcie maksymalne chwilowe na zaciskach urządzenia
~150 V
napięcie maksymalne niepowtarzalnena zaciskach urządzenia
250 V
napięcie probiercze wytrzymałości elektrycznej
~2 kV
częstotliwość znamionowa
50/60 Hz
częstotliwość pracy
1Hz ... 20 kHz
klasa dokładności (3 wersje)
0,5; 0,2; 0,1
Stopień ochrony
obudowy
IP 68
złącze śrubowe
IP 00
złącze zaciskowe
IP 40
Warunki środowiskowe
temperatura pracy
-40°C … +85°C
temperatura przechowywania
-55°C … +90°C
wilgotność powietrza
brak kondensacji pary wodnej i osadzania się szronu
klasa izolacji po zainstalowaniu
III
kategoria środowiska przemysłowego
B
stopień zanieczyszczenia
2


Tabela. Typy przetworników

Typ
Średnica wew. S (współczynnik przetwarzania) [mV/A]
Zakres pomiarowy
ID
[kA]
Ith
[kA]
Rc
 [Ω]
Ro
[mm] 50 Hz
60 Hz
min ... max <1h <1s -40°C 25°C 85°C [kΩ]

54 0,52
0,62
0,2 A ... 300 kA 48 300 330
440 540 30

54 0,52
0,62 0,2 A ... 300 kA 48 300 540
550 570 30

54 1,05
1,26 0,1 A ... 150 kA 24 150 660
880 1080 30

54 1,05
1,26 0,1 A ... 150 kA 24 150 1075
1100 1140 30

54 2,10
2,52 50 mA ... 75 kA 12 75 1320
1760 2200 40

54 2,10
2,52 50 mA ... 75 kA 12 75 2190
2240 2280 40
52 3,18
3,82 30 mA ... 50 kA 8 50 1475
1970 2350 40
52 3,18
3,82 30 mA ... 50 kA 8 50 2435
2450 2540 40
52 5,16
6,19 20 mA ... 30 kA 5 30 2390
3200 3950 40
52 5,16
6,19 20 mA ... 30 kA 5 30 3940
4130 4200 40
52 6,34
7,60 15 mA ... 25 kA 4 25 2950
3950 4850 40
52 6,34
7,60 15 mA ... 25 kA 4 25 4870
4990 5120 40
25 1,08
1,30 0,1 A ... 150 kA 24 150 390
525 650 30
25 1,08
1,30 0,1 A ... 150 kA 24 150 705
690 680 30
25 2,16
2,50 50 mA ... 75 kA 12 75 785
1050 1295 30
25 2,16
2,50 50 mA ... 75 kA 12 75 1325
1360 1370 30
78 1,04
1,25 0,1 A ... 150 kA 24 150 865
1155 1480 30
78 1,04
1,25 0,1 A ... 150 kA 24 150 1460
1480 1500 30
78 2,08
2,50 50 mA ... 75 kA 12 75 1730
2310 2850 40
78 2,08
2,50 50 mA ... 75 kA 12 75 2885
2980 3200 40
120 1,15
1,38 0,1 A ... 150 kA 24 150 1400
1870 2300 40
120 1,15
1,38 0,1 A ... 150 kA 24 150 2280
2350 2415 40
Przetworniki rozłączalne

52 1,05
1,26 0,1 A ... 150 kA 24 150 660
880 1080 30

52 1,05
1,26 0,1 A ... 150 kA 24 150 660
880 1080 30
52 3,18
3,82 30 mA ... 50 kA 8 50 1475
1970 2350 40
52 3,18
3,82 30 mA ... 50 kA 8 50 2425
2450 2540 40

S współczynnik przetwarzania (czułość) dla sieci 50Hz i 60 H
Zakres pomiarowy – w podanym zakresie klasa dokładności przetwornika wynosi  ≤0,5%
ID - maksymalny prąd trwały
Ith  - maksymalny prąd  chwilowy (≤1 s)
Rc – rezystancja własna przetwornika
Ro  – zalecana rezystancja obciążenia

Instalacja

Przetworniki instalowane są na kablu lub izolatorze i połączone ze sterownikiem polowym ekranowaną skrętką. Ekran powinien być dołączony do PE tylko od strony sterownika.Rys. 2. Schemat przyłączeniowy przetwornika CR


Rys. 3. Schemat przyłączeniowy przetwornika CRR

Dokumentacja

Instrukcja użytkowania:
Karta katalogowa:
Karta informacyjna:
- CR05-55_CR05-55-T:
- CR1-25_CR1-25-T:
- CR1-55_CR1-55-T:
- CR1-78_CR1-78-T:
- CR1-120_CR1-120-T:
- CR2-25_CR2-25-T:
- CR2-55_CR2-55-T:
- CR2-78_CR2-78-T
- CR3-50_CR3-50-T:
- CR5-50_CR5-50-T:
- CR6-50_CR6-50-T:
- CRR1-50_CRR1-50-T:
- CRR3-50_CRR3-50-T:

Skrócona instrukcja montażu: