Innowacyjne rozwiązanie dedykowane do wspierania systemów Zarządzania Majątkiem Sieciowym, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań aplikacji użytkownika. Zarchiwizowane informacje: dokumentacja techniczna i serwisowa, raporty z badań i przeglądów oraz notatki użytkowników stanowią kompleksowe źródło danych dla potrzeb działania służb zarządzania majątkiem sieciowym, utrzymania ruchu oraz serwisu. Zapisane dane podzielone na grupy:

Identyfikacja – zbiór parametrów pozwalających jednoznacznie zidentyfikować urządzenie lub grupę urządzeń: nazwa, typ, model, numer seryjny, data produkcji, miejsce produkcji.
Lokalizacja – zbiór informacji służących do jednoznacznej lokalizacji urządzenia:
• wskazanie miejsca instalacji urządzenia - schematy elektryczne i konstrukcyjne, plany budowlane,
• współrzędne geograficzne ,
• adres,
• mapa dojazdu do miejsca instalacji.
Dokumentacja – zbiór dokumentów dotyczących urządzenia dostarczony przez producenta, dostawcę, serwis, użytkownika końcowego: instrukcja użytkowania, karta katalogowa, deklaracja zgodności, certyfikaty, dopuszczenia, raporty z badań i testów, filmy instruktarzowe .
Historia eksploatacji – zbiór wpisów, notatek użytkowników i dokumentów opatrzonych stemplem czasowym poczynając od daty wyprodukowania urządzenia, a kończąc na wycofaniu go z eksploatacji.

Zalety:
 • Integracja z systemem Zarządzania Majątkiem Sieciowym lub SCADA lub dowolnym oprogramowaniem oraz urządzeniem inteligentnym poprzez specjalizowany driver komunikacyjny,
•  Wykorzystanie infrastruktury komunikacyjnej (np.: systemu SCADA) do odczytu i zapisu nowych informacji oraz aktualizacji istnieją cych danych.
•  Szybkie i bezbłędne (ograniczenie do minimum czynnika ludzkiego) wprowadzenie informacji o nowym urządzeniu/-ach do systemu Zarządzania Majątkiem Sieciowym.
•  Rejestracja zleceń na wykonanie prac dotyczących urządzenia lub grupy urządzeń oraz zapisy potwierdzające ich wykonanie – automatyczna aktualizacja informacji o wykonanych pracach.
•  Komplet dokumentacji dotyczącej urządzeniu lub grupy urządzeń na miejscu ich instalacji. Obsługa przez jeden e-Paszport dowolnej liczby urządzeń.

Dostępny w 2 klasach, na które składają się 2 kategorie:
◊ Pojedyncza – rozwiązanie dedykowane dla jednego urządzenia, np.: silnika, słupa, kabla.
◊ Grupowa – rozwiązanie dedykowane do obsługi grupy urządzeń, np.: rozdzielnicy i znajdujących się w niej łączników, przekładników, sterowników.
◊ Autonomiczna – rozwiązanie samodzielne, instalowane na obiekcie lub w/przy urządzeniach nieinteligentnych, np.: silnik, słup, kabel.
◊ Wbudowana - rozwiązanie zintegrowane z inteligentnym urządzeniem elektronicznym (IED - Intelligent Electronic Device), np.: sterownikiem polowym, falownikiem, switch-em ethernetowym.


Panel w wersji 2,8'


Panel w wersji poziomej z wyświetlaczem 4,2'