Ogólne warunki sprzedaży ITR Energetyka*
 Katalog 2017 - Sterowniki polowe 
 Katalog 2017 - Sterowniki Modułowe
 Katalog 2017 - Sensory i podzespoły systemów elektroenergetycznych
CBD Diagnostyka wyłącznika (Circuit Breaker Diagnostic):
PQA Analizator jakości energii (Power Quality Analyzer):

* zastępuje dokument "Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ"