Autotesty
Nazwa Symbol Opis / główna funkcja
CBCT A_CTRL_BREAKER Test Sterowania Wyłącznikiem
PAT A_PAT Test Zabezpieczeń i Automatyk
HVT A_HVT Test Wysokim Napięciem
Układy kontroli i sterowania
Nazwa Symbol Opis / główna funkcja
Wyłącznik A_BREAKER Układ kontroli stanu – wyłącznik
A_CTRL_BREAKER Układ sterowania – wyłącznik
Stycznik A_CONTACTOR Układ kontroli stanu – stycznik
A_CTRL_CONTACTOR Układ sterowania – stycznik
Wózek A_TRUCK Układ kontroli stanu i sterowania – wózek
Uziemnik A_EARTHING Układ kontroli stanu i sterowania – uziemnik
Rozłączniko-uziemnik A_DISCONNECTOR_EARTHING Układ kontroli stanu i sterowania – rozłączniko-uziemnik
Odłącznik A_DISCONNECTOR Układ kontroli stanu i sterowania – odłącznik
Układy sygnalizacji
Nazwa Symbol Opis / główna funkcja
Blokada A_INTERLOCK Układ blokady trwałej załączania łącznika
Blokada przejściowa A_TEMP_INTERLOCK Układ blokady przejściowej załączania łącznika
Alarm A_ALARM Układ sygnalizacji alarmu – szyna UP
Awaryjne wyłączenie A_TRIP Układ awaryjnego wyłączenia – szyna AW
Zabezpieczenia
Nazwa Symbol Kod ANSI Opis / główna funkcja
I> A_IGT 50/51/67
50V/51V/67V
50F/51F/67F
Nadprądowe fazowe I stopnia
I>> A_IGT2 50/51/67
50V/51V/67V
50F/51F/67F
Nadprądowe fazowe II stopnia
I>>> A_IGT3 50/51 Nadprądowe fazowe III stopnia
AI>>> A_AIGT3 50/51 Autonomiczne Niezależne Zabezpieczenie Nadprądowe fazowe III stopnia
I> zależne A_IDMT 51/67 Nadprądowe zależne
dI>,dI >> A_DIFF1 87T/87M/87G Różnicowoprądowe stabilizowane dI >, z członem niestabilizowanym dI >>
I2f> A_TID Detektor prądu magnesowania
I0> A_EF 50N/51N Nadprądowe ziemnozwarciowe I stopnia
I0> zależne A_EFIDMT 51N Ziemnozwarciowe zależne
I0> kierunkowe A_EFD 67N Ziemnozwarciowe kierunkowe
Y0> A_Y0GT 21YN Admitancyjne / Konduktancyjne / Susceptancyjne
I< A_ILT 37 Podprądowe fazowe / utrata obciążenia
ItA> A_UL 46 Od asymetrii zasilania
U> A_UGT 59 Nadnapięciowe
U0> A_U0GT 59N Nadnapięciowe składowej zerowej
U2> A_U2GT 47 Nadnapięciowe składowej przeciwnej
U< A_ULT 27 Podnapięciowe
f> A_FGT 81H Nadczęstotliwościowe
f< A_FLT 81L Podczęstotliwościowe
df/dt A_DFDT 81 Od szybkości zmian częstotliwości
cosɸ< A_COS 55 Współczynnik mocy
P> A_DPGT 32P Mocowe kierunkowe
P<0 A_PLZT 37P Zwrotnomocowe
ItR> A_MS 48/51LR Rozruchowe silnika
NfR> A_NS 66 Od częstotliwości rozruchów
ItU> A_LR 51LR Odzahamowania wirnika
ItS> A_PS 78PS Od wypadnięcia z synchronizmu
U123 A_PRDC 47 Od kolejności wirowania faz
Rwir A_REF 64R Od spadku rezystancji doziemnej wirnika
Θm> A_THERM 49 Przeciążeniowe - model cieplny
Temp A_TEMP 49T Temperaturowe
Tech A_DIP 62 Technologiczne działające na podstawie stanów wejść dwustanowych
Harm A_HARM Kontrolujące zawartość wyższych harmonicznych w sygnale
Łukoochronne A_ARC 50L/27L Zabezpieczenie łukoochronne z kryterium napięciowym i prądowym
Ciągłość uziemienia A_CCEXEC Iskrobezpieczny obwód kontroli ciągłości uziemienia
Sterowanie Ex A_CCEXISC Obwód sterowania iskrobezpiecznego
Temp/rez. A_RTEX Zabezpieczenie upływnościowe centralne i/lub blokujące, rezystancyjne/ temperaturowe
Automatyki
Nazwa Symbol Kod ANSI Opis / główna funkcja
LRW A_CBF 50BF Lokalna rezerwa wyłącznikowa
ZS A_IGT2 Zabezpieczenie szyn – zaimplementowane w zabezpieczeniu I>>
SCO A_FDF Samoczynne częstotliwościowe odciążanie
SZR A_AFCO Automatyka samoczynnego załączania rezerwy – rezerwa jawna i ukryta
SZR A_AFCO4
A_AFCO5
Automatyka samoczynnego załączania rezerwy – trójwyłącznikowa z kontrolą priorytetu załączania
AZBK v1 A_SCBSF1 Załączenie baterii kondensatorów- pole zasilające
AZBK v2 A_SCBSF2 Załączenie baterii kondensatorów- pole odpływowe
SPZ v1 A_ARF1 79 Samoczynne ponowne załączenie – SPZ pięciokrotny
SPZ v3 A_ARF3 79 Samoczynne ponowne załączenie – SPZ jednokrotny do 255 udanych cykli – standard rosyjski
AWSC A_ACIF Wymuszenie składowej czynnej
Synchrocheck v1 A_SYNC1 Moduł synchronicznego załączenia – działa w oparciu o wejścia dwustanowe
Synchrocheck v2 A_SYNC2 Moduł synchronicznego załączenia – działa w oparciu o pomiary
AZP A_AZP Autonamtyczne załączanie pomp