DAR Rejestrator zakłóceń (Digital and Analog Recorder):

Funkcjonalność służy do rejestracji sygnałów analogowo-cyfrowych o częstotliwości próbkowania 2kHz.

CDAR Rejestrator kryterialny (Criterial Digital and Analog Recorder)
Funkcjonalność służy do rejestracji sygnałów analogowo-cyfrowych o częstotliwości próbkowania 50Hz.

Dokumenty do pobrania