Kontakt

Instytut Tele- i Radiotechniczny
ul. Ratuszowa 11
03-450 Warszawa
NIP : 525 000 88 50
REGON: 000039309
KRS: 0000023801


serwis i zapytania ofertowe

tel.:  48 22 590 73 91
e-mail:     energetyka@itr.org.pl
Zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Kierownik Centrum Teleinformatyki i Elektroniki mgr inż. Paweł Wlazło Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych SMART GRID dr inż. Aleksander Lisowiec
Kierownik Centrum Teleinformatyki i Elektroniki
mgr inż. Paweł Wlazło
pawel.wlazlo@itr.org.pl
Kierownik Zakładu Systemów Teleinformatycznych SMART GRID
dr inż. Aleksander Lisowiec
aleksander.lisowiec@itr.org.pl
Kierownik Zakładu Aplikacji Sprzętowych mgr inż. Andrzej Jaworski Kierownik Zakładu Komercjalizacji i Wdrożeń mgr inż. Maciej Rup
Kierownik Zakładu Aplikacji Sprzętowych
mgr inż. Andrzej Jaworski
andrzej.jaworski@itr.org.pl
Kierownik Zakładu Komercjalizacji i Wdrożeń
mgr inż. Maciej Rup
maciej.rup@itr.org.pl
Kierownik Działu Promocji inż. Tomasz Głuszak Starszy Specjalista Działu Promocji mgr Piotr Nowakowski
Kierownik Działu Promocji
inż. Tomasz Głuszak
tomasz.gluszak@itr.org.pl
Starszy Specjalista Działu Promocji
mgr Piotr Nowakowski
piotr.nowakowski@itr.org.pl