Interfejs: 

Oprogramowanie: 

Akcesoria: 

Funkcjonalność: 


Opis

MIZAS 514 jest sterownikiem polowym przeznaczonym do pracy w charakterze wielofunkcyjnego urządzenia zabezpieczającego różnego rodzaju typu maszyn elektrycznych w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia np.: silników asynchronicznych i synchronicznych, transformatorów, linii kablowych oraz baterii kondensatorów. Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami: zwarć międzyfazowych, doziemień, wzrostu i spadku napięcia, zmian częstotliwości, nadmiernego wzrostu temperatury łożysk w silnikach. Sterownik posiada również sprzętowe zabezpieczenie od przepięć spowodowanych przez wyładowania atmosferyczne. Obwody pomiarowe pozwalają na bezpośrednie podłączenie do sieci zasilającej do 500V bez stosowania zewnętrznych przekładników prądowych i napięciowych. Wejścia analogowe czujników PT-100 i 4-20mA pozwalają na realizację automatyk przemysłowych i sterowania procesami technologicznymi. Urządzenie może być montowane na drzwiach rozdzielnicy bądź na szynie DIN.

MIZAS 514 w pełni zastępuje sterownik zabezpieczający MiZaS 5.04. W odróżnieniu od poprzednika został dodatkowo rozbudowany o wiele nowych funkcji i aplikacji . Standardowo został wyposażony w moduł transmisji światłowodowej oraz RS 485/422. Wyróżnia się zaimplementowaną specjalizowaną Automatyką Załączania Pomp (AZP) stosowaną w systemie odwadniania kopalni. Sterownik współpracuje z programem narzędziowym Edytor Funkcji Logicznych (ELF2) dzięki czemu, użytkownik ma możliwość edytowania programowalnej logiki oraz konfigurowania urządzenia. ELF2 został rozszerzony o Symulator Funkcji Logicznych z możliwością wczytywania własnych przebiegów cyfrowych i analogowych oraz przeprowadzenia pomiarów i wyświetlaniu na wykresach.

Uniwersalność i logika programowalna pozwalają na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań chronionego obiektu.
Wszystkie parametry dotyczące pracy pola są dostępne poprzez złącze komunikacyjne i trójjęzyczny interfejs użytkownika.
Funkcjonalność obsługi sterownika zwiększa wyświetlacz OLED-owy cechujący się największym kontrastem oraz jasnością spośród obecnych wyświetlaczy.

Właściwości

Praca w polu
● pomiarowym
● zasilającym
● łącznika szyn
● liniowym 
● silnikowym
● transformatorowym
● generatorowym

Typy łączników
● wyłącznik
● stycznik
● rozłącznik
● odłącznik
● wózek
● uziemnik

Sterowanie
● lokalne/zdalne: interfejs użytkownika, transmisja, wejścia dwustanowe
● łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń, wysuń
● kasowanie: wyłączenie AW - TRIP, sygnalizacja UP - ALARM, blokad - LOCK
● wyjściami dwustanowymi i analogowymi
● tygodniowy zegar sterujący
 
Diagnostyka
● CBD - Diagnostyka Wyłącznika
● SC - Samokontrola
napięcia: zasilania i baterii
pamięć: programu i danych
poprawność wewnętrznej komunikacji pomiędzy modułami
współczynniki kalibracyjne torów pomiarowych
nastawy urządzenia

Zabezpieczenia
● prądowe: I>, I>>,I>zależne, I<
● zerowoprądowe: I0>, I0>zależne, Y0> *)
● napięciowe: U<, U>, U2>, U0>
● częstotliwościowe: f>, f<  *)
● silnikowe: ItR>, ItA>, ItU>, NfR>, U123,  Θm>,  cosφ< *)
● technologiczne: Tech
● temperaturowe: Temp *)
● specjalne: Zegar sterujący

Automatyki
● OPZ – opóźnienie ponownego załączania
● LRW – lokalna rezerwa wyłącznikowa
● AZP - automatyka załączania pomp *)

Pomiary
● prądy: I1, I2, I3, (I0) *)
● napięcia: U1, U2, U3, U0 *)
● energia: EC+, EB+, EC-, EB-
● temperatura: Θm (model cieplny), PT100 *)
● technologiczne: 4 … 20mA *)

Interfejs użytkownika
● trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski
● obsługa 12 użytkowników
● wyświetlacz graficzny OLED
● 5 diod sygnalizujących: awaryjne wyłączenie, alarm, blokada, zasilanie, awaria urządzenia

Pozostałe funkcje
● dziennik o pojemności 1000 zdarzeń
● dziennik systemowy
● każde zdarzenie posiada 16 bitowy licznik
● autologowanie
● edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, diod sygnalizacyjnych, nazw łączników
● rejestry systemowe
● rejestry stanu pracy algorytmów
● rejestry użytkownika do dowolnego przypisania sygnałów analogowo-cyfrowych
● przyspieszania lub opóźniania działania zabezpieczenia


*)dotyczy standartowej wersji wykonania (C-0)

Parametry techniczne

Obwody wejściowe/wyjściowe
prądowe-zakres zwarciowy
0,1 ... 80A
prąd znamionowy I0n
0,2A *)dotyczy standartowej wersji wykonania (C-0)
napięciowe znamionowe Un
z zewnętrznym przekładnikiem

100V *)
bez zewnętrznego przekładnika
100 ... 500V *)
napięciowe znamionowe U0n
100V *)
wejścia temperaturowe PT100
2 *)
analogowe wejścia technologiczne 4 ... 20mA
2 *)
wejścia dwustanowe
6 / (14) *)
wyjścia dwustanowe – stykowe
3 / (6) *)
Zasilanie (3 wersje) 19 V ... 50 V DC

77 V ... 264 V AC

88 V ... 264 V AC/DC
Środowisko
temperatura pracy
-20°C … +55°C
temperatura przechowywania
-30°C … +70°C
Stopień ochrony
od strony płyty czołowej
IP65
od strony złącz
IP20 (ze złączami IP30)
Komunikacja
interfejs
RS 485/422

ST - światłowód *)

USB – port serwisowy
protokoły
MODBUS RTU
*)dotyczy standartowej wersji wykonania (C-0)

Dokumentacja

Specyfikacja techniczna:
Algorytmy:
Karta katalogowa: