Interfejs: 

Oprogramowanie: 

Akcesoria: 

Funkcjonalność: Opis

MUPASZ 902E jest sterownikiem polowym przeznaczonym do zabezpieczania pól zasilających i odpływowych w sieciach energetycznych niskiego i średniego napięcia. W szczególności jest dedykowany dla systemów rozproszonych z odnawialnymi źródłami energii (OŹE). Urządzenie umożliwia pełną ochronę przed skutkami: zwarć międzyfazowych, doziemień, wzrostu i spadku napięcia oraz zmian częstotliwości.

Uniwersalność i logika programowalna pozwalają na dostosowanie urządzenia do indywidualnych wymagań chronionego obiektu. Wszystkie parametry dotyczące pracy pola są dostępne poprzez złącze komunikacyjne i trójjęzyczny interfejs użytkownika.

Właściwości

Praca w polu
● pomiarowym
● zasilającym
● łącznika szyn
● liniowym
● silnikowym
● transformatorowym
● generatorowym

Typy łączników
● wyłącznik
● stycznik
● rozłącznik
● odłącznik
● rozłączniko-uziemnik
● wózek
● uziemnik

Sterowanie
● lokalne/zdalne: interfejs użytkownika, transmisja, wejścia dwustanowe
● łącznikami: otwórz, zamknij, wsuń, wysuń
● kasowanie: wyłączenie AW - TRIP, sygnalizacja UP - ALARM, blokada - LOCK
● wyjściami dwustanowymi
● polecenia użytkownika
 
Diagnostyka
● SC - Samokontrola
▪ napięcia: zasilania, referencyjne i baterii
▪ pamięć: programu i danych
▪ poprawność wewnętrznej komunikacji pomiędzy modułami
▪ współczynniki kalibracyjne torów pomiarowych
▪ nastawy urządzenia
● CBD - Diagnostyka Wyłącznika

Zabezpieczenia
● prądowe: I>, I>>, I>zależne,  I<
● zerowoprądowe: I0>, I0>zależne, I0>kierunkowe, Y0>
● napięciowe: U<, U>, U0>, U2>
● częstotliwościowe: f>, f<, df/dt
● silnikowe: ItR>, ItA>, ItU>, NfR>, ItS>, U123, cosφ<, Θm>
● mocowe: P>, P<0
● technologiczne: Tech, Uniwersalne, Gotowość pola

Automatyki
● SCO  – samoczynne częstotliwościowe odciążanie
● OPZ - opóźnienie ponownego załączania

Pomiary
● prądy: I1, I2, I3, I0
● napięcia: U1, U2, U3, U12, U32, U13, U0
● częstotliwość:f
● moc: P, Q, S, cos(φ);
● energia: EC+, EB+, EC-, EB-
● kąty: pomiędzy sygnałami prądów i napięć
● temperatura: Θm(model cieplny)
Interfejs użytkownika
● trójjęzyczny: polski, angielski, rosyjski
● obsługa 12 użytkowników
● wyświetlacz kolorowy 320 × 240 pikseli
● 5 diod sygnalizujących: awaryjne wyłączenie, alarm, blokada, zasilanie, awaria urządzenia
● 6 diod do dowolnej konfiguracji
● konfiguracja wyświetlanych pomiarów i liczników zdarzeń
● edycja widoku pola - dostępne elementy synoptyki: łączniki, symbole elektryczne, linie, węzły, teksty, pomiary, zegar, stany wejść i wyjść dwustanowych, zdarzenia, komunikaty, sygnalizacja stanów zadziałania

Pozostałe funkcje
● dziennik o pojemności 500 zdarzeń
● filtracja wyświetlanych zdarzeń
● dziennik systemowy
● każde zdarzenie posiada 16 bitowy licznik
● autologowanie
● wyjścia mocowe (przekaźnikowo-półprzewodnikowe)
● autologowanie
● edycja tekstów, np.: nazw zabezpieczeń, diod sygnalizacyjnych, nazw łączników
● rejestry systemowe
● rejestry stanu pracy algorytmów
● rejestry użytkownika do dowolnego przypisania sygnałów analogowo-cyfrowych
● przyspieszania lub opóźniania działania zabezpieczenia

Parametry techniczne

Obwody wejściowe/wyjściowe
prąd znamionowy In
1A lub 5A
CR/CRR
prąd znamionowy I0n (6 wersji)
0,02A 

0,05A 

0,1A 

0,2A

0,5A

1A
napięciowe znamionowe Un
100/√3 V
napięciowe znamionowe U0n
100V
wejścia dwustanowe
16
wyjścia dwustanowe – stykowe
10
Zasilanie (5 wersji)
24V DC

48V DC

110V DC

220V DC

230V AC
Środowisko
temperatura pracy
-20°C … +55°C
temperatura przechowywania
-55°C … +70°C
Stopień ochrony
od strony płyty czołowej
IP65
od strony złącz
IP20 (ze złączami IP30)
Komunikacja
interfejs
RS 485

ST - światłowód

RJ45 - ethernet

USB – port serwisowy
protokoły
MODBUS RTU/TCP
CANBUS PPM 2

Dokumentacja

Instrukcja użytkowania:
Specyfikacja techniczna:
Algorytmy:
Karta katalogowa: