prof. nadzw. ITR dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

prof. nadzw. ITR
dr hab. inż. Andrzej Nowakowski

Dyrektor ds. Badawczo - Rozwojowych
Intensywne zmiany zachodzące w przemyśle elektroenergetycznym związane z rozwojem inteligentnych sieci Smart Grid i dostrzeganą coraz wyraźniej koniecznością odnowienia wysłużonej infrastruktury energetycznej w kraju stawiają ambitne wyzwania przed środowiskiem naukowym pracującym na rzecz tego sektora gospodarki. Wpisując się w te potrzeby Instytut tworzy od wielu lat nowe rozwiązania dla elektroenergetyki, zgodnie z aspektem ekonomicznym i wymaganiami współczesności.Nasze miejsce w energetyce zostało na trwale zaznaczone przeszło ćwierć wieku temu, kiedy Instytut Tele- i Radiotechniczny, jako pierwszy w Polsce wspólnie z firmą ZWAR i Instytutem Energetyki, opracował i wdrożył w rozdzielnicach energetycznych SN uniwersalne urządzenie do zabezpieczania średnich napięć o nazwie MUPASZ (Mikroprocesorowe Urządzenie do Pomiarów, Automatyki, Sterowania i Zabezpieczeń), za które uzyskał patent Pat.171537. Od tego czasu opracowano kilkanaście generacji inteligentnych sterowników polowych oraz systemów teleinformatycznych, które wraz z rozdzielnicami czołowych producentów wdrożono w obiektach energetycznych w kraju i zagranicą. ITR wykorzystując najnowsze technologie, dzięki posiadaniu własnej nowoczesnej bazy badawczo - doświadczalnej kompleksowo realizuje nowatorskie projekty dla energetyki, począwszy od fazy projektowo - badawczej, aż do praktycznego wdrożenia.

Działalność badawczo - wdrożeniowa w tym obszarze prowadzona jest w Centrum Teleinformatyki i Elektroniki, Centrum Technologii Próżni, Centrum Innowacji Płytek Drukowanych i dotyczy teleinformatycznych systemów, podzespołów i urządzeń służących zwiększaniu efektywności, bezpieczeństwa i niezawodności obiektów energetycznych oraz polepszeniu jakości energii służących rozwojowi inteligentnych sieci SMART POWER GRIDS.

Niekwestionowanym sukcesem jest opracowanie i wdrażanie od kilku lat niekonwencjonalnych bezrdzeniowych przetworników prądowych wykonanych w technologii obwodów drukowanych (PCB), które wraz z nową generacją sterowników MUPASZ przyczyniają się do modernizacji i konstrukcji nowych inteligentnych rozdzielnic u naszych partnerów przemysłowych. Naszym priorytetem jest kreowanie innowacyjnych rozwiązań dla klientów zainteresowanych wytwarzaniem nowoczesnych i konkurencyjnych wyrobów. W ramach działalności badawczej i wdrożeniowej współpracujemy z uczelniami i instytutami badawczymi oraz z dużymi i małymi firmami w kraju i zagranicą. Dzięki synergii zespołów badawczych, projektowych oraz wdrożeniowych ciągle udoskonalamy nasze rozwiązania, które znajdują uznanie wśród klientów. Potwierdzeniem innowacyjności naszych opracowań i wdrożeń są liczne nagrody uzyskiwane w kraju i zagranicą oraz uzyskane z tego zakresu przeszło 50 patentów.

Główne kierunki prac prowadzonych w ITR służące rozwojowi sieci elektroenergetycznych Smart Grid:

 • platformy sprzętowo - programowe ICT spełniające wymagania współczesnej energetyki,
 • urządzenia zabezpieczeniowe - uniwersalne, autonomiczne, hybrydowe sterowniki polowe SN / nn,
 • nowe algorytmy zabezpieczeń, automatyk , cyfrowego przetwarzania danych pomiarowych oraz układów do monitorowania i sterowania,
 • rozwiązania komunikacyjne do automatyzacji stacji rozdzielczych (blokady międzypolowe, SCADA),
 • systemy ICT wspomagające zarządzanie sieciami z OŹE i RŹE,
 • autonomiczne systemy do e-diagnozowania urządzeń końcowych sieci,
 • systemy i urządzenia do analizy oraz monitorowania jakości energii,
 • systemy do synchronizacji czasowej urządzeń w sieci oraz wyznaczania synchrofazorów,
 • prądowe przetworniki pomiarowe o szerokim pasmie częstotliwości i wysokiej dynamice pomiarów,
 • autonomiczne sensory pomiarowe z cyfrową transmisją danych,
 • systemy AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure), inteligentne liczniki, koncentratory, badania z zakresu stosowalności standardów PLC (ang. Power Line Communication),
 • komory próżniowe stycznikowe, wyłącznikowe i rozłącznikowe.