Edytor Funkcji Logicznych

Wielozadaniowe oprogramowanie dedykowane do nowych generacji uniwersalnych sterowników polowych. ELF umożliwia tworzenie własnych systemów zabezpieczeń, na podstawie gotowych algorytmów zabezpieczeń i automatyki oraz wykorzystując znane elementy elektroniki cyfrowej, takie jak: bramki logiczne, przerzutniki, de/multipleksery, timery i liczniki, komparatory oraz wiele innych typów bloków funkcjonalnych... więcej

DELFiN

Program Diagnostyki, Edycji Logicznych Funkcji i Nastaw DELFiN pozwala na edycję i zmianę nastaw wszystkich sterowników produkowanych przez Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie oraz wizualizację: pomiarów, stanów i zdarzeń, umożliwia także sterowanie dostępnymi łącznikami. Komunikacja pomiędzy urządzeniem, a programem odbywa się przy pomocy jednego z łącz: światłowodowego, RS-232, lub RS-485...więcej

FaultViewer

FaultViewer służy do graficznej prezentacji danych zakłóceniowych zarejestrowanych w sieciach elektroenergetycznych. Dane te mogą pochodzić z rejestratorów zakłóceń autonomicznych lub wbudowanych w inne urządzenia, np. w urządzenia elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej...więcej