AST-01/AST-02

Bezpotencjałowe sensory typu AS T-01 i AS T-02 służą do bezpiecznego bezpośredniego pomiaru temperatury na elementach typu: szyny lub szynoprzewody. Montuje się je poprzez dokręcenie do obiektu za pomocą nakrętki M10. Sensory powinny być montowane w miejscach narażonych na podwyższoną temperaturę, tzn.: w miejscach łączenia szyn. Przestrzenne usytuowanie sensora nie ma wpływu na pomiar. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą światłowodu POF 1/2,2 mm, dzięki czemu zapewniona jest pełna separacja galwaniczna między sensorem, a modułem pomiarowym. Sensory są wyposażone w baterię,
której czas pracy zależy od temperatury otoczenia w jakiej pracuje.Sensory są wyposażone w układ pomiaru napięcia baterii wewnętrznej. W przypadku spadku napięcia baterii poniżej progu ostrzegania, do modułu pomiarowego wysyłana jest informacja o konieczności wymiany sensora.

Typ sensora AS T - 01 AS T - 02
Zakres pomiarowy -20˚C … 85˚C -20˚C … 100˚C
Błąd bezwzględny ±1 ˚C ±1 ˚C
Rozdzielczość 0,5 ˚C 0,5 ˚C
Temperatura pracy -20˚C ... +85˚C -20˚C ... +100˚C
Czas pracy w temperaturze do 30˚C 10 lat 10 lat
Czas pracy w temperaturze do 85˚C 3 lata do 100˚C 3 lata
Częstotliwość wysyłania pomiaru ok. 1 Hz ok. 1 Hz
Zasilanie bateria wewnętrzna bateria wewnętrzna
Sposób montażu na szynę poprzez dokręcenie nakrętką M10 +M3 na szynę poprzez dokręcenie nakrętką M10 +M3
Medium transmisyjne POF 1/2,2 mm POF 1/2,2 mm

AST-03/AST-04

Pirometryczne sensory AS T-03 i AS T-04 służą do bezpiecznego bezdotykowego jednopunktowego pomiaru temperatury elementów trudnodostępnych lub ruchomych z bezpiecznej odległości, np.: styków aparatów łączeniowych. Mocuje się je do obudowy rozdzielnicy i nakierowuje na obiekt, którego temperatura ma być mierzona. Zmierzone wartości są przesyłane za pomocą skrętki CAT4. Sensor AS T-03 posiada bardzo małe „Pole widzenia” (FOV ±5˚) dzięki czemu szczególnie nadaje się do pomiaru temperatury pojedynczych obiektów lub grupy obiektów z większej odległości. Natomiast sensor AS T-04 posiada dwukrotnie większe „Pole widzenia” dzięki czemu można go stosować do pomiaru temperatury dużych obiektów lub grupy obiektów z mniejszej odległości.

Typ sensora AS T - 03 AS T - 04
Zakres pomiarowy -40˚C … 350˚C -40˚C … 350˚C
Błąd bezwzględny do 120˚C ±1 ˚C ±1 ˚C
Błąd bezwzględny do 350˚C ±4 ˚C ±4 ˚C
Rozdzielczość 0,02 ˚C 0,02 ˚C
Temperatura pracy -40˚C ... +85˚C -40˚C ... +85˚C
pole widzenia (FOV - Field of View) ±5˚ ±10˚
Częstotliwość wysyłania pomiaru ok. 1 Hz ok. 1 Hz
Sposób montażu przez przykręcenie do obudowy przez przykręcenie do obudowy
Medium transmisyjne skrętka ekranowana CAT4 skrętka ekranowana CAT4

ASL-01

Sensor typu ASL-01 służy do pomiaru natężenia promieniowania słonecznego, a więc do określenia maksymalnej mocy możliwej
do wygenerowania z ogniw PV. Sensor umożliwia określenie natężenia oświetlenia w bardzo szerokim zakresie, dla pasma
widzialnego i dla pasma podczerwieni. Podobnie jak pyranometr może służyć do oceny skuteczności działania systemów
fotowoltaicznych.

Typ sensora AS L-01
Zakres pomiaru natężenia w paśmie IR (λp = 940 nm) 0...450... 7000 lux
Zakres pomiaru natężenia w paśmie widzialnym + IR 0...900... 14500 lux
Temperatura pracy -40..+85 ˚C
Odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne TAK
Zakodowana bezpieczna cyfrowa transmisja danych TAK
Sposób montażu przez dokręcenie
Medium transmisyjne POF 1/2.2 mm
Zasilanie ogniwo PV+wewnętrzny akumulator
Czas działania bez zasilania ok 7 dni
Częstotliwość wysyłania danych ok. 1Hz

ASM-01

Sensor typu ASM-01 służy do wykrywania ingerencji osób trzecich w obiekty elektroenergetyczne. Czujnik może wykrywać ruch np. podczas odkręcania śrub montażowych transformatorów montowanych na słupach i tym samym zabezpieczać system elektroenergetyczny przed lokalnymi blackoutami. Dane z sensora wysyłane są bezpieczną cyfrową transmisją danych za pomocą światłowodu POF 1/2.2 mm do modułu Dxx, a następnie za pośrednictwem sterownika głównego SEM do systemu SCADA. Sensor do działania wymaga jedynie światła słonecznego, które zasila wbudowany akumulator pozwalający na co najmniej 7 dni nieprzerwanej pracy w przypadku utraty możliwości zasilania z energii słońca.

Typ sensora AS M-01
Zakres pomiaru przyspieszeń (detekcji ruchu) ±2..16 g
Informacja o braku zasilania z energii słonecznej TAK
Czas reakcji na wykrycie ruchu do 1 s
Temperatura pracy -40..+85 ˚C
Odporność na zewnętrzne warunki atmosferyczne TAK
Zakodowana bezpieczna cyfrowa transmisja danych TAK
Sposób montażu przez dokręcenie do elementu chronionego
Medium transmisyjne POF 1/2.2 mm
Zasilanie ogniwo PV+wewnętrzny akumulator
Czas działania bez zasilania ok. 7 dni
Częstotliwość wysyłania danych ok. 1Hz