Interfejs: 

Oprogramowanie: 

Akcesoria: 

Funkcjonalność: 
Opis

        SEM Axx pozwala na rozbudowę systemu SEM oobwody do pomiaru prądów fazowych z przetworników prądowych. Moduł może być wykorzystywany do zbierania dużej liczby pomiarów i przesyłania ich do systemu SCADA. Za pomocą modułu możliwa jest również kontrola obciażenia żył kabla w przypadku, gdy połączenia ze wzgledu na duże moce, realizowane są kablami wielożyłowymi.

       - 12 obwodów prądów fazowych z przetworników prądowych        SEM Bxx rozszerza system o wejścia oraz wyjścia binarne, ich stan obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej.Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx.

       - 8 wejść i 8 wyjść binarnych
       - 16 wejść i 16 wyjść binarnych
   - 16 wejść binarnych
   - 32 wejścia binarne


        SEM Cxx jest centralnym elementem systemu sterownika Smart Grid SEM. Moduł komunikuje się z systemem nadrzędnymza pomocą protokołów komunikacyjnych MODBUS lub DNP 3.0, z wykorzystaniem łączy GSM, Ethernet i RS 422/485. Dzięki współpracy z oprogramowaniem narzędziowym ELF można w pełni zaprogramować sposób działania sterownika, w tym:
● sterowanie i kontrola stanu łączników w polach SN.
● zabezpieczenia prądowe i napięciowe.
● automatyki – kontrola stanu wejść binarnych i wymuszanie stanu wyjść binarnych.
Moduł pełni funkcję koncentratora danych ze wszystkich elementów systemu SEM, z którymi połączony jest za pomocą magistrali SEM. Pozwala na zdalną konfigurację modułów oraz wymianę oprogramowania, rejestrację zdarzeń w dzienniku.

       - 4 porty RS 422/485, 1 RS 232, 2 porty Ethernet, 1 port USB
       - 3 porty RS 422/485, 1 RS 232, 2 porty Ethernet, 1 port USB, modem GSM
   - 1 port RS 422/485, 1 port Ethernet,  1 port USB, modem GSM
     - 1 port RS 422/485, 1 port Ethernet,  1 port USB


        SEM SCxx przeznaczony jest do monitorowania i sterowania aparatami łączeniowymi różnego typu, np.: wyłącznikami, stycznikami, rozłącznikami, uziemnikami. Moduł wyposażony jest w wzmocnione wyjścia binarne przekaźnikowo - półprzewodnikowe do bezpośredniego sterowania łącznikami o obciążalności 15 A oraz wyjście binarne przekaźnikowo - półprzewodnikowe o zmiennej polaryzacji o obciążalności 16 A. Moduł może pracować autonomicznie lub ze sterownikami do telemechaniki, np.: z modułami SEM Cxx tworząc skalowalne systemy zarządzania obiektami elektroenergetycznymi. Moduł komunikuje się z otoczeniem (systemami nadrzędnymi, oprogramowaniem narzędziowym, panelami HMI) łączami RS 485. Dzięki współpracy z aplikacją ELF można w pełni zaprogramować sposób działania, w tym:
tryb monitorowania i zgłaszania alarmów dotyczący kontroli stanu aparatu łączeniowego,
sposób zmiany trybu sterowania: Brak, Lokalnie lub Zdalnie,
cykl sterowania na Zamknij i Otwórz z uwzględnieniem trybu sterowania,
mechanizm zdalnego i lokalnego odblokowania łącznika w przypadku jego zacięcia w stanie nieustalonym (blokada aparatu łączenio
wego) po nieudanym cyklu sterowania,
wymuszenie testowego trybu pracy.
      SEM SCxx współpracuje z odłączalnymi panelami HMI typu PAN 1 i PAN 2. Za ich pośrednictwem można wykonywać operacje łączeniowe, zmieniać tryb sterowania, zmieniać parametry i tryb pracy modułu.


        Moduł rozszerzeń SEM SB11 pełni rolę konwertera RS-485 na sygnały binarne, zapewniające interfejs do wymiany informacji pomiędzy modułem SEM SC11, a sterownikiem telemechaniki lub zwiększa funkcjonalność sterownika do zarządzania aparaturą łączeniową o dodatkowe wejścia i wyjścia binarne.

       - 2 wejścia binarne,
 - 10 wyjść binarnych tranzystorowych,
 - łącze RS-485 do komunikacji ze modułem SEM SC11,
 - funkcje samokontroli.


         SEM Exx pozwala na rozbudowę systemu SEM o wejścia i wyjścia binarne oraz obwody do pomiaru prądów fazowych z przetwornikówprądowych i obwody do pomiaru prądu ziemnozwarciowego. Stan wejść, wyjść i przekroczenie wartości progowych prądów obrazowany jest za pomocą diod umieszczonych na płycie czołowej. Odczyt oraz analiza stanów wejść i wyjść oraz analiza przekroczenia realizowana jest za pomocą modułu sterownika głównego SEM Cxx.

       - 3 obwody prądów fazowych z przetworników prądowych, 1 obwód prądu Io,  8 wejść binarnych, 4 wyjścia binarne
   - 6 obwodów prądów fazowych z przetworników prądowych, 2 obwody prądu Io, 16 wejść binarnych, 8 wyjść binarnych
 - 3 obwody napięć fazowych 100 V, 1 obwód napięcia Uo,3 obwody prądów fazowych z przetworników prądowych, 1 obwód prądu Io, 16 wejść binarnych
   - 3 obwody napięć fazowych 100 V, 1 obwód napięcia Uo, 3 obwody prądów fazowych z przetworników prądowych, 1 obwód prądu Io, 8 wejść binarnych, 8 wyjść binarnych
- 6 obwodów napięć fazowych ,  2 obwody napięcia Uo,  6 obwodów prądów fazowych z przetworników prądowych,  2 obwody prądu Io

        SEM Txx służą do akwizycji danych pomiarowych z rozproszonych w rozdzielnicy/stacji czujników temperatury typu: AS T-01, AS T-02, AS T-03, AS T-04. Na płycie czołowej modułu znajdują się diody LED służące do optycznej sygnalizacji obecności sensorów, a także przekroczenia nastawianego progu mierzonej temperatury. Moduły mogą współpracować z modułami SEM Cxx, gdzie przesyłane informacje są gromadzone i wykorzystywane w logice działania systemu lub mogą pracować autonomicznie. Można je zastosować w dowolnym systemie lub bezpośrednio połączyć z panelem HMI PANx, tworząc w ten sposób mikrosystem pomiaru temperatury.

       -  6 wejść optycznych (dla AS T-01 lub AS T-02), 2 wejścia cyfrowe (dla AS T-03 lub AS T-04)
       -  12 wejść optycznych (dla AS T-01 lub AS T-02), 4 wejścia cyfrowe (dla AS T-03 lub AS T-04)

        SEM Dxx pozwalają na rozbudowę systemu SEM o wejscia analogowe prądowe i napięciowe oraz wejścia cyfrowe optyczne. Służą do pomiaru technologicznych napięć 0..10 V, prądów 0/4..20 mA, a także do akwizycji danych pomiarowych z sensorów np. temeratury typu AS T-01, AS T-02. Na płycie czołowej modułu znajdują się diody LED służące do optycznej sygnalizacji pomiarów.
Wejscia optyczne umożliwiają prowadzenie cyfrowej komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi i sensorami np. AS T-01.

       -  4 wejścia prądowe/napięciowe, 2 wejścia optyczne
       -  8 wejść prądowych/napięciowych, 4 wejścia optyczne

Właściwości

Głównym elementem sterownika SMART GRID jest moduł SEM Cxx. Integruje on w sobie funkcje m.in. sterownika polowego, sterownika programowalnego, koncentratora danych oraz modemu GSM. Za jego pośrednictwem można realizować następujące funkcje:
• synoptyki i zdalnego sterowania łącznikami,
• sygnalizacji zwarć w sieci SN/nn,
• pomiaru wielkości analogowych,
• zabezpieczeń prądowych i napięciowych,
• automatyk stacyjnych, np. z kontrolą prądu wyłączanego i wykonywanie cyklu SPZ,
• odwzorowania stanu położenia łączników oraz kontroli stanu wkładek bezpiecznikowych w rozdzielnicy nn,
• dziennika z lokalną cechą czasu oraz generowania sekwencji zdarzeń (SOE),
• odczytu oraz transmisji danych z liczników energii, analizatora jakości energii, licznika bilansującego,
• kontroli temperatury, możliwość sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem rozdzielnicy,
• komunikacji z systemem SCADA m. in. w protokołach DNP3.0, IEC 60870-5-104, poprzez łącza stałe i radiowe w standardach GSM/UMTS, CDMA, TETRA
• zdalnej parametryzacji oraz wymiany oprogramowania i konfiguracji,
• kontroli dostępu do obiektów energetycznych,
• współpracy z systemami dyspozytorskimi działającymi w systemach zarządzania sieciami elektroenergetycznymi.

Parametry techniczne

Obwody prądów fazowych
prąd znamionowy In
5 A
maksymalna liczba
90
Obwody prądu ziemnozwarciowego
prąd znamionowy I0n
1 A
maksymalna liczba
6
Obwody napięciowe
napięcie znamionowe Un
100/√3 V
400/√3 V
maksymalna liczba
9
napięcie znamionowe U0n
100 V
400 V
maksymalna liczba
1
Przetworniki prądowe
CR 1 -55
CRR 1 -50
maksymalna liczba
90
Wejścia binarne
napięcie znamionowe Un
12-30 V DC
maksymalna liczba
136
Wyjścia binarne
znamionowy prąd obciążenia
6 A/ 24 V DC
maksymalna liczba
136
Zasilanie
napięcie znamionowe
24 V DC
napięcie dopuszczalne
18 V… 30 V DC
Środowisko
temperatura pracy
-40°C … +65°C
temperatura przechowywania
-55°C … +70°C
Stopień ochrony       IP20 - bez złącz
IP30 - ze złączami
Komunikacja
RS 232
x1
RS 422/485
x3
USB
x1
RJ45 - Ethernet
x2
GSM//GPRS/EDGE/UMTS/HSPA+
x1
protokoły
DNP 3.0
IEC 60870-5-104
MODBUS-TCP
MODBUS RTU
PPP – do współpracy z modemem TETRA
Obudowa szer/wys/gł
Obudowa A
50/80/130 mm
Obudowa B
133/77/63 mm
Obudowa C
125/72/67 mm

Dokumentacja

Specyfikacja techniczna:   
Karta katalogowa SEM SC11: