Serwis

Zapytania dotyczące oferowanych urządzeń, usług serwisowych oraz przysyłanie zamówień, proszę kierować na adres.

 

Świadczone usługi serwisowe obejmują między innymi: 

  • przeglądy gwarancyjne i pogwarancyjne
  • szkolenia
  • pomoc przy uruchamianiu sterowników / stacji
  • projektowanie logiki użytkownika

W przypadku stwierdzenia niezgodności należy wypełnić protokół przekazania urządzenia do serwisu i dołączyć do reklamowanego urządzenia.

 

Szkolenia

Szkolenia w zakresie obsługi i programowania sterowników polowych organizowane są w siedzibie ITR w Warszawie przy ul. Ratuszowej 11. Uczestnicy zapoznają się z budową, sposobem działania i obsługi urządzeń oraz projektowaniem logiki użytkownika z wykorzystaniem aplikacji ELF. Szkolenia organizowane są w 6-cio osobowych grupach. ITR zapewnia wszystkie potrzebne materiały informacyjne, stanowiska badawcze/symulacyjne, urządzenia i sprzęt komputerowy potrzebny do przeprowadzenie wykładów oraz zajęć praktycznych. Na życzenie klienta szkolenie może być przeprowadzone w innym wskazanym przez niego miejscu.

Gwarancja

10 lat gwarancji tylko na wybrane urządzenia. Po dokonaniu dopłaty w wysokości 3% wartości wyrobu udzielana jest 60 miesięczna gwarancja, która jest przedłużana o kolejne 60 miesięcy po wykonaniu płatnego przeglądu w okresie od 48 do 60 miesiąca licząc od daty sprzedaży.

Gwarancja udzielana jest na okres do 60 miesięcy za dopłatą 3% wartości wyrobu.

Standardowo wyroby objęte są 36-miesięczną gwarancją producenta, chyba że w ofercie lub w umowie licencyjnej ustalono inaczej. Wykonanie płatnego przeglądu w czasie trwania gwarancji przedłuża jej ważność o 12 miesięcy.


* Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się w Ogólnych warunkach sprzedaży ITR Energetyka**.

** zastępuje dokument "Regulamin sprzedaży wyrobów EAZ"

Projektowanie logiki

Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez klienta zaprojektujemy logikę działania sterownika oraz widok pola. W razie konieczności opracujemy nowy algorytm: zabezpieczenia, automatyki lub układ kontroli i sterowania (patrz dostępne algorytmy). Usługa obejmuje również pomoc dla klientów, którzy sami modyfikują profile. Proces projektowy kończy się testami na stanowiskach badawczych, w których mogą uczestniczyć przedstawiciele zamawiającego, zgodnie z dostarczonymi przez zamawiającego scenariuszami wydarzeń.

Dokumentacja dostarczona przez klienta dotycząca każdego projektowanego pola rozdzielczego powinna zawierać:
  • tabelę przeznaczenia wejść dwustanowych wraz z opisem realizowanej funkcji
  • tabelę przeznaczenia wyjść dwustanowych wraz z opisem realizowanej funkcji
  • tabelę przeznaczenia diod programowalnych wraz z opisem realizowanej funkcji
  • schematy logik rozrysowane na bramkach logicznych
  • opis logik określający jednoznacznie sposób jej działania
Uwagi:
  • Dokumentację należy dostarczyć w formatach: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf  pocztą elektroniczną  na adres.

Przykładowe dokumenty i szablony: