Sygnalizator zgodności faz SF 1
Akcesoria: 

Funkcjonalność: 

Opis

Sygnalizator zgodności faz typu SPC (specific phase comparator) przeznaczony jest do sprawdzenia zgodność przyjętych oznaczeń faz na złączach LRM w poszczególnych polach rozdzielni..

Właściwości

  • zgodny z normą IEC/PN-EN- 61243-5 i systemem LRM
  • małe gabaryty 53/46/46 mm

ALn BLn
- - brak napiecia na złączach
TEST

- napiecie tylko na ALn

- napięcie tylko na BLn
TEST
napięcie na dwóch złączach, przesunięcie fazowe w zakresie <-40° ... +40°>
TEST

● (< -40°) napięcie na dwóch złączach, przesunięcie < -40°
TEST

● (> +40°) napięcie na dwóch złączach, przesunięcie > +40°


Parametry techniczne

Obwody wejściowe
minimalne napięcie pobudzenia sygnalizacji na wyświetlaczu LCD
4.5 V rms
maksymalne napięcie
20 V rms
pojemność wejściowa    
600 pF
Środowisko
temperatura pracy
-25°C … +55°C
temperatura przechowywania
-35°C … +85°C
Stopień ochrony
od strony płyty czołowej
IP54
od strony złącz
IP00

Dokumentacja

Instrukcja użytkowania SF 1: