Interfejs: 

Oprogramowanie: 

Akcesoria: 

Funkcjonalność: 

Opis

MUPASZ 710 SZR pełni rolę automatu samoczynnego załączania rezerwy (SZR) z możliwością załączenia funkcji samopowrotu (SP) oraz planowego przełączania zasilania (PPZ). Automat może pracować zarówno w układzie z rezerwą jawną jak i ukrytą. Umożliwia przełączenia na rezerwę: w cyklu wolnym pełnym, w cyklu wolnym skróconym, w cyklu z kontrolą synchronizmu równoczesnym lub bezprzerwowym oraz - opcjonalnie - w cyklu wolnym z przerwą po nieudanym synchronicznym przełączeniu.

MUPASZ 710 SZR współpracuje z aplikacją ELF służącą do projektowaniaindywidualnej logiki pracy pola, konfiguracji, odczytu pomiarów, zdarzeń oraz kontroli pracy urządzenia w trybie serwisowym.

Właściwości

Parametry techniczne

Dokumentacja