Opis

Rezystancyjne sensory napięcia są elementami stosowanymi w sieciach SN wyposażonych w głowice konektorowe do pomiarów napięcia, zabezpieczeń i analizy jakości energii.
Sensory typu UR56 są dostosowane do instalacji w głowicach konektorowych NKT typu CB-24 i CC-24 oraz TE Connectivity / Raychem typu RSTI-CC58xx i RSTI 58xx.
Sensory typu UR90 są dostosowane do instalacji w głowicach konektorowych zgodnych z normami PN-EN 50180 i PN-EN 50181, Interfejs C, 630 A
Sensory wykonywane są w postaci dzielnika rezystorowego. Dzięki temu uzyskano bardzo wysoką precyzję współczynnika podziału, stabilność termiczną w bardzo szerokim zakresie temperatur pracy oraz szerokie pasmo pomiarowe, co ma duże znaczenie w coraz powszechniej stosowanej analizie jakości energii.
Sensory są skompensowane pojemnościowo i są przystosowane do współpracy z określonym obciążeniem oraz przyłączem w postaci kabla o określonej długości. Dla wygody montażu kable są przyłączane do sensora za pomocą złącza typu M8.

Dokumentacja

Karta informacyjna sensora UR56:
Karta informacyjna sensora UR90: