Komory próżniowe


Wysoka wytrzymałość dielektryczna próżni powoduje, że jest ona najlepszym ośrodkiem do łączenia obwodów przemiennego prądu elektrycznego a łączniki z próżniowymi komorami gaszeniowymi wypierają aparaty łączeniowe małoolejowe, magnetowydmuchowe i skutecznie rywalizują z łącznikami wypełnionymi sześciofluorkiem siarki. Dzięki izolacji łuku elektrycznego od otoczenia próżniowe komory gaszeniowe najlepiej nadają się do pracy w środowiskach zagrożonym wybuchem, takich jak górnictwo podziemne czy przemysł chemiczny.


Komory stycznikowe

Przeznaczone są do stosowania w stycznikach niskiego i średniego napięcia prądu przemiennego w przemyśle wydobywczym, chemicznym, hutniczym i energetyce. Charakteryzują się małymi wymiarami, dużą niezawodnością pracy, izolacją łuku od otoczenia, cichym działaniem, dowolną pozycją pracy, odpornością na drgania i wstrząsy oraz nie wymagają konserwacji.

Dane techniczne
Jednostka
MVK160
MVK250
MVK400
MVK630
HVK250
HVK400
Częstotliwość znamionowa
Hz
50/60
50/60
50/60 50/60 50/60 50/60
Napięcie znamionowe łączeniowe
kV
1,2
1,2
1,2
1,2
6
6
Napięcie znamionowe izolacji
kV
1,5
1,5
1,5
1,5
7,2
7,2
Prąd znamionowy łączeniowy w kat. AC-4
A
160
250
400
630
250
400
Prąd przeciążeniowy wytrzymywalny 10s
kA
1,2
1,8
3,1
5
4
-
Prąd krótkotrwały wytrzymywany 1s
kA
5,1
5,1
5,2
7,6
7
8,2
Prąd szczytowy
kA
10
19
28
33
16
27
Prąd wyłączalny zwarciowy
kA
4,7
5,2
5,8
7,6
-
-
Prąd załączalny zwarciowy
kA
-
-
-
-
18
20
Częstość łączeń w kat. AC-4
cykle/godz.
600
600
600
300
300
300
Skok roboczy
mm
2
2
2
3
4
4
Trwałość mechaniczna
cykle
5x106
5x106 5x106 5x106 3x106 3x106

Komory wyłącznikowe

Przeznaczone są do stosowania w wyłącznikach niskiego napięcia prądu przemiennego w w celu zabezpieczenia przeciwzwarciowego stacji transformatorowych, rozdzielni w górnictwie, hutnictwie, energetyce. Charakteryzują się małymi wymiarami, dużą niezawodnością pracy, izolacją łuku od otoczenia, cichym działaniem, dowolną pozycją pracy, odpornością na drgania i wstrząsy oraz nie wymagają konserwacji.

Dane techniczne
Jednostka
VKW630C
VKW1250
Częstotliwość znamionowa
Hz
50/60
50/60
Napięcie znamionowe łączeniowe
kV
1,2
1,2
Napięcie znamionowe izolacji
kV
1,5
1,5
Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane 1,2/50ms
kV
15
15
Prąd znamionowy
kA
0,63
1,25
Prąd znamionowy wyłączalny eksploatacyjny
kA
18,5
26
Prąd znamionowy wyłączalny zwarciowy graniczny/min. liczba cykli O-t-CO
kA
25/30
33/4
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy
kA
53
53
Skok roboczy styku ruchomego
mm
3
3

Komory rozłącznikowe

Komory próżniowe zamontowane w trójbiegunowych rozłącznikach przeznaczone są łączenia torów prądowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych średniego napięcia.

Dane techniczne
Jednostka
HVKR24/400
Częstotliwość znamionowa
Hz
50
Napięcie znamionowe
kV
24
Napięcie znamionowe wytrzymywane udarowe
kV
125
Znamionowy prąd ciągły
A
400
Prąd znamionowy 1s wytrzymywany
kA
16
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany
kA
40
Prąd znamionowy załączalny zwarciowy
kA
16
Prąd wyłączalny w obwodzie o małej indukcyjności
A
400
Trwałość mechaniczna
cykle
2000